Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně-dramatický obor
logo programu EU logo Prahy 11 logo Prahy
Děkujeme za spolupráci:
logo Ewwh logo Nosta-Hertz logo Jihoměstská majetková

Vítejte na našich stránkách

Základní umělecká škola Jižní Město je významným centrem umělecké výchovy a vzdělávání dětí a mládeže Jižního Města. Rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti. Připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Umožňuje kvalitně vyplnit volný čas. Ve škole vyučují zkušení pedagogové, mnozí výkonní umělci. Naše škola je pilotní školou při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání.

Zrušení výuky sboru ve dnech 24. a 25. 4. 2014 z důvodu zájezdu Dětského sboru Pražská kantiléna na soutěž do Švýcarska

Ve dnech 24. a 25. 4. 2014 (Čt, Pá) SE RUŠÍ HODINY VŠECH ODDĚLENÍ SBORU (Kuřátka, Koťátka a Kantilénka) z důvodu zájezdu Dětského sboru Pražská kantiléna na soutěž do Švýcarsk.

POZOR ! Výuka PHV a VHV zůstává beze změny.

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město školní rok 2014/15

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město se konají ve dnech

2. a 3. června 2014 od 14 do 17.30 hod.

budova ZUŠ Křtinská 673, Praha 4


4. a 5. června 2014 od 14 do 17.30 hod.

budova ZUŠ J. Růžičky 1179, Praha 4

přijímací zkoušky na bicí a LDO se budou konat pouze na ZUŠ J. Růžičky !

Akce školy – duben 2014

Srdečně Vás zveme na akce, které pořádá v dubnu naše škola:

Akce školy duben 2014

archiv novinek

Novinky

Velikonoční prázdniny – 17. 4. a 18. 4. 2014

Colorful Easter Eggs
17.4.2014

Všem přejeme hezké velikonoční prázdniny.

Z důvodu velikonočních prázdnin 17. 4. a 18. 4. 2014 se ve škole neučí. V pondělí 21. 4. 2014 je svátek – Velikonoční pondělí.

Výuka začíná v úterý 22. 4. 2014.

POZOR!!! mimořádná zkouška Dětský sbor Pražská kantiléna (vybraní na soutěž) 21. 4. 2014 od 17.30 do 19.30 hodin + Podrobné informace k zájezdu do Švýcarska

15.4.2014

Podrobné informace k Montreux

Blahopřejeme k úspěchu na Soutěžní přehlídce populárního zpěvu pražských ZUŠ Praha 10. 4. 2014

15.4.2014

Blahopřejeme !

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu pražských ZUŠ Praha 10. 4. 2014

zlaté pásmo SOFIE FINKOVÁ

bronzové pásmo ANNA HEROUTOVÁ

bronzové pásmo PAVLÍNA TOŠNAROVÁ

ze třídy Marty Šimůnkové

klavírní spolupráce Lenka Kleprlíková

BLAHOPŘEJEME k úspěchu na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2014 přípravnému sboru Kantilénka ke ZLATÉMU PÁSMU, Praha, 13. 4. 2014

13.4.2014

BLAHOPŘEJEME !

Přípravný sbor Kantilénka získal na 9. ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2014, který se konal ve dnech 12. – 13. 4. 2014 v Praze

ZLATÉ PÁSMO

a ZVLÁŠTNÍ CENU za působivou interpretaci skladeb Eduarda Douši

sbormistryně: Lea Esserová, Iva Glaserová

korepetice: Adriana Žigmundová

Blahopřejeme k úspěchu souboru ELÁHOP na celopražském kole soutěže dětského divadla OTVÍRÁNÍ 2014

10.4.2014

BLAHOPŘEJEME

celopražské kolo soutěže dětského divadla OTVÍRÁNÍ 2014

Soubor ELÁHOP

autorská inscenace „Návyková látka“

ocenění s návrhem na širší postup na celostátní přehlídku nejlepších souborů

ped. Eva Hodinová

POZOR – ZMĚNA SRAZU v pátek 11. 4. 2014 v KC ZAHRADA – Kantilénka již v 16.30 hodin!

8.4.2014

ZMĚNA SRAZU v pátek 11. 4. v KC ZAHRADA – již v 16.30 se sejdou vybrané děti z Kantilénky na Jarní koncert dětských pěveckých sborů – Skřivánci, Kantilénka a Dětský sbor Pražská kantiléna

podrobné informace ke koncertu 11. 4. 2014 a soutěži 13. 4. 2014 najdete v sekci pod  Pražskou kantilénou

Koncert žáků dechového oddělení, 8. 4. 2014 v 19. hodin, koncertní sál ZUŠ Křtinská 673, Praha 4

7.4.2014

Srdečně Vás zveme na Koncert žáků dechového oddělení, který se koná v úterý 8. 4. 2014 v 19. hodin v koncertním sále ZUŠ Křtinská 673, Praha 4.

Koncert žáků dechového oddělení 8 4 2014

Jarní koncert dětských pěveckých sborů, 11. 4. 2014 v 18.30 hod, KC Zahrada, Praha 4

7.4.2014

Srdečně Vás zveme na Jarní koncert dětských pěveckých koncertů, který se koná v pátek 11. 4. 2014 v 18.30 hodin v KC Zahrada. Na koncertě vystoupí přípravný sbor Dětského sboru Pražská kantiléna Kantilénka, Dětský sbor Pražská kantiléna a jako host sbor Skřivánci, ZUŠ Praha 8.

Plakát Jarní koncert dětských pěveckých sborů 11. 4. 2014

Blahopřejeme k úspěchům na soutěžích tanečnímu oddělení naší školy

3.4.2014

Blahopřejeme k úspěchům !

1. Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, 5. a 6. 4. 2014 Salesiánské divadlo, Praha 8

žáci 2. ročníku tanečního oboru

uč. Simona Janatová

tanec: NEJKULAŤOULINKATĚJŠÍ

choreografie Mgr. Simona Janatová

zvláštní ocenění za práci s prostorem


2.  Děti v akci – přehlídka tanečních a sportovních skladeb, 29. – 30. 4. 2014 DDM Praha 4

2. cena žáci 5. a 6. ročníku tanečního oboru

uč.  Simona Janatová

tanec: U HOLIČE

choreografie  Simona Janatová

Nymburské dny B. M. Černohorského, 24. ročník mezinárodního hudebního festivalu, Zahajovací koncert, 9. 4. 2014 od 18 hodin, Dětský sbor Pražská kantiléna, Obecní dům Nymburk

Plakát Nymburské dny B. M.Černohorského
1.4.2014

Srdečně Vás zveme na Zahajovací koncert 24. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Nymburské dny B. M. Černohorského, který se uskuteční ve středu 9. 4. 2014 od 18 hodin v Obecním domě Nymburk. Na Zahajovacím koncertě, který je věnovaný poctě Václava Kálika a 330. výročí narození B. M. Černohorského vystoupí i Dětský sbor Pražská kantiléna naší školy.